โครงการเดิน-วิ่ง รวมใจต้านภัยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 4 (Suratthani Marathon 2017) วันอาทิตย์ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี